• Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

  กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ความเป็นมาของเอเปค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า “เอเปค” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 (ค.ศ. 1989) โดยนาย Bob Hawke นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในขณะนั้นที่มองว่าออสเตรเลียจำเป็นต้องเกาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกและทวีปอเมริกาเหนือ ท่ามกลางแนวโน้มของการขยายกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกาเหนือ และความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นเอเปคจึงตั้งขึ้นเพื่อตอบรับกับสภาวการณ์ซึ่งการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัยภายใต้แกตต์มีแนวโน้มจะล้มเหลว นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วย เอเปคจึงมีเป้าหมายในการผลักดันให้การเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัยประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ระบอบการค้าพหุภาคีคงอยู่ต่อไป ในขณะเดียวกันเอเปคจะต้องคานอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะประชาคมยุโรป…
 • การประชุม

  1. การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 33(33rd APEC Human Resources Development Working Group)7 - 11 มีนาคม 2554ณ กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา ดาวน์โหลดเอกสาร 2. การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 32(32nd APEC Human Resources Development Working Group)23 - 28 กุมภาพันธ์ 2553ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 3. การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 31(31st APEC Human Resources Development Working Group)20 - 27 มิถุนายน 2552ณ มหาวิทยาลัย DePaul นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ดาวน์โหลดเอกสาร 4. การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครั้งที่ 5(5th APEC Human Resources Development Ministerial Meeting)15 - 17 กันยายน 2553ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดาวน์โหลดเอกสาร
 • โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

  โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเอเปค (APEC Sister Schools Networking – ASSN) เมื่อปีพ.ศ. 2544 ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้เสนอแนวความคิดให้มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและมิตรภาพใน ภูมิภาคเอเปค นับจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเอเปค โดยมีการสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนในภูมิภาคเอเปคขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเป็นประชาคมและมีความรับผิดชอบร่วมกัน โครงการนี้ประกอบด้วยสองส่วนคือ ในส่วนแรกได้มีการจัดตั้งเวปไซต์ขึ้น ชื่อ www.assnth.org เพื่อเวทีกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศชายฝั่ง หลังจากเสร็จสิ้นโครงการส่วนแรกแล้วจะมีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติของเอเปคในปี 2546 ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอโครงการดังกล่าวต่อ ที่ประชุมเครือข่ายการศึกษา (EDNET) ภายใต้คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคตั้งแต่ปี 2545 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนกลางเอเปค (APEC…
 • สมาชิก

  สมาชิกของเอเปค ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิก 21 ราย ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน-ดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีน-ไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ในฐานะที่เอเปคเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิก การกล่าวอ้างถึงระบบการเมือง อธิปไตยของชาติ ความเป็นประเทศ ธงชาติ และเพลงชาติ จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกไม่ให้ความสำคัญ ดังนั้นในการประชุมเอเปค ทั้งหมด เราจะใช้คำว่า "เขตเศรษฐกิจ" มากกว่าคำว่า "ประเทศ" เมื่อต้องการกล่าวถึงสมาชิกแต่ละราย
 • กิจกรรม

  กิจกรรมเอเปคที่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 ในปี พ.ศ.2546 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคหลายรายการตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึง อาทิ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น และภูเก็ต การประชุมรัฐมนตรีด้านการค้าที่จังหวัดขอนแก่น การประชุมรัฐมนตรีการคลังที่จังหวัดภูเก็ต การประชุมรัฐมนตรีด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จังหวัดเชียงใหม่ การเป็นประธานของไทยได้ปิดฉากลงด้วยการประชุมรัฐมนตรีเอเปกประจำปี และการประชุม ผู้นำเศรษฐกิจเอเปคในเดือนตุลาคม ที่กรุงเทพฯ การเป็นเจ้าภาพเอเปคนับเป็นโอกาสดีที่ไทยได้แสดงความพร้อมในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญนี้ พร้อมไปกับการประชาสัมพันธ์ประเทศและวัฒนธรรมไทยด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้กล่าวว่าประชาชนคนไทยทุกคนควรได้ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ และประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนช่วยสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยือนจากต่างประเทศ กิจกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค เอเปคตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์…
May 22, 2018
jS 49209358
ข่าวสารจาก APEC sumeth

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานเรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกรอบความร่วมมือเอเปค” 21 - 22 พฤษภาคม 2561

Dr. Wattanaporn Ra-Ngubtook, Deputy Permanent Secretary of Education, Chief Representative of Thailand attended the Workshop on the APEC Report on Education and Economic Development from May 21-22, 2018 at the Montien Riverside Hotel. ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์…
February 26, 2018
papua 1 3 2018
ข่าวสารจาก APEC sumeth

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบเอเปค (APEC HRDWG Meeting)

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบเอเปค (APEC HRDWG Meeting) และการประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปค (EdNet)ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี*******************…
October 06, 2016
lima 5 6 oct 2558
ข่าวสารจาก APEC sumeth

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งที่ 6 วันที่ 5-6 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งที่ 6 การประชุมฯ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Education Growth : Competencies, Employability and Innovation ระหว่างวันที่ 5-6…
May 10, 2016
Arequipa Peru 10 oct 2016
ข่าวสารจาก APEC sumeth

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค (6AEMM) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคและการประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาของเอเปค ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองอาเรกีปา สาธารณรัฐเปรู

ตามที่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และนางสาวรุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ…

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค

Jun 30, 2009 1285
apecHRWG
การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (APEC Human Resources Development…
© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking