• การประชุม

  1. การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 33(33rd APEC Human Resources Development Working Group)7 - 11 มีนาคม 2554ณ กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา ดาวน์โหลดเอกสาร 2. การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 32(32nd APEC Human Resources Development Working Group)23 - 28 กุมภาพันธ์ 2553ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 3. การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 31(31st APEC Human Resources Development Working Group)20 - 27 มิถุนายน 2552ณ มหาวิทยาลัย DePaul นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ดาวน์โหลดเอกสาร 4. การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครั้งที่ 5(5th APEC Human Resources Development Ministerial Meeting)15 - 17 กันยายน 2553ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดาวน์โหลดเอกสาร
 • โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

  โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเอเปค (APEC Sister Schools Networking – ASSN) เมื่อปีพ.ศ. 2544 ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้เสนอแนวความคิดให้มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและมิตรภาพใน ภูมิภาคเอเปค นับจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเอเปค โดยมีการสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนในภูมิภาคเอเปคขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเป็นประชาคมและมีความรับผิดชอบร่วมกัน โครงการนี้ประกอบด้วยสองส่วนคือ ในส่วนแรกได้มีการจัดตั้งเวปไซต์ขึ้น ชื่อ www.assnth.org เพื่อเวทีกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศชายฝั่ง หลังจากเสร็จสิ้นโครงการส่วนแรกแล้วจะมีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติของเอเปคในปี 2546 ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอโครงการดังกล่าวต่อ ที่ประชุมเครือข่ายการศึกษา (EDNET) ภายใต้คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคตั้งแต่ปี 2545 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนกลางเอเปค (APEC…
 • สมาชิก

  สมาชิกของเอเปค ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิก 21 ราย ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน-ดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีน-ไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ในฐานะที่เอเปคเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิก การกล่าวอ้างถึงระบบการเมือง อธิปไตยของชาติ ความเป็นประเทศ ธงชาติ และเพลงชาติ จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกไม่ให้ความสำคัญ ดังนั้นในการประชุมเอเปค ทั้งหมด เราจะใช้คำว่า "เขตเศรษฐกิจ" มากกว่าคำว่า "ประเทศ" เมื่อต้องการกล่าวถึงสมาชิกแต่ละราย
 • กิจกรรม

  กิจกรรมเอเปคที่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 ในปี พ.ศ.2546 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคหลายรายการตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึง อาทิ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น และภูเก็ต การประชุมรัฐมนตรีด้านการค้าที่จังหวัดขอนแก่น การประชุมรัฐมนตรีการคลังที่จังหวัดภูเก็ต การประชุมรัฐมนตรีด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จังหวัดเชียงใหม่ การเป็นประธานของไทยได้ปิดฉากลงด้วยการประชุมรัฐมนตรีเอเปกประจำปี และการประชุม ผู้นำเศรษฐกิจเอเปคในเดือนตุลาคม ที่กรุงเทพฯ การเป็นเจ้าภาพเอเปคนับเป็นโอกาสดีที่ไทยได้แสดงความพร้อมในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญนี้ พร้อมไปกับการประชาสัมพันธ์ประเทศและวัฒนธรรมไทยด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้กล่าวว่าประชาชนคนไทยทุกคนควรได้ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ และประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนช่วยสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยือนจากต่างประเทศ กิจกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค เอเปคตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์…

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค

Jun 30, 2009 519
apecHRWG
การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (APEC Human Resources Development…
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking