×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

กลุ่มยุโรป (Europe)

 

 

United Kingdom flag สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

3.1 อังกฤษ

3.2 ไอร์แลนด์

     
France flag  สาธารณรัฐฝรั่งเศส
French Republic 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Germany flag สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Federal Republic of Germany
Bundesrepublik Deutschland

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
turky-flag ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
Kingdom of Denmark

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
Italy flag สาธารณรัฐอิตาลี
The Italian Republic

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Spain flag ราชอาณาจักรสเปน
Kingdom of Spain

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
turky-flag สาธารณรัฐตุรกี
Republic of Turkey

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
Estonia flag

สาธารณรัฐเอสโตเนีย

Republic of Estonia

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
austria flag สาธารณรัฐออสเตรีย
Republic of Austria

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Albania-flag สาธารณรัฐแอลเบเนีย
Republic of Albania

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
Armenia flag สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
Republic of Armenia

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
Azerbaijan flag สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
Republic of Azerbaijan

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
Belgium flag  ราชอาณาจักรเบลเยียม
Kingdom of Belgium 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking