×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 758

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

กลุ่มเอเชีย (Asia)

 

 

china-flag 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

People's Republic of China

 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Japan-flag

ญี่ปุ่น 

Japan

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา
     

south korea-flag

สาธารณรัฐเกาหลี

Republic of Korea

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา
     

north korea-flag

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

Democratic People's Republic of Korea

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา
     
yemen-flag

สาธารณรัฐเยเมน

Republic of Yemen

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Palestine-flag

ปาเลสไตน์

Palestine

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     

Bangladesh-flag

สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 

People's Republic of Bangladesh

 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     

india-flag

สาธารณรัฐอินเดีย 

Republic of India

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 
     

pakistan-flag

สาธารณัฐอิสลามปากีสถาน 

Islamic Republic of Pakistan

 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 
     

srilanka-flag

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 
     

Bhutan

ราชอาณาจักรภูฏาน

Kingdom of Bhutan

 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 
     

nepal-flag

ราชอาณาจักรเนปาล 

Kingdom of Nepal

 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 
     

Iran-flag

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

Islamic Republic of Iran

 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 
     

isael-flag

รัฐอิสราเอล 

State of Israel

 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 
     
 Kazakhstan สาธารณรัฐคาซัคสถาน
Republic of Kazakhstan

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
 Islamic Republic of Afghanistan-flag

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

Islamic Republic of Afghanistan

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
Bahrain  ราชอาณาจักรบาห์เรน
Kingdom of Bahrain

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
 macau flag เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
Macau Special Administrative Region

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
 Iraq-flag

สาธารณรัฐอิรัก

Republic of Iraq

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Kuwait-flag รัฐคูเวต
State of Kuwait

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
Jordan-flag ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
Hashemite Kingdom of Jordan

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Kyrgyzstan-flag สาธารณรัฐคีร์กีซ
Kyrgyz Republic 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
Lebanon สาธารณรัฐเลบานอน
Republic of Lebanon

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

     
Maldives-flag สาธารณรัฐมัลดีฟส์
Republic of Maldives

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Mongolia-flag มองโกเลีย
Mongolia

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Oman-flag รัฐสุลต่านโอมาน
Sultanate of Oman

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Qatar รัฐกาตาร์
State of Qatar

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Saudi-Arabia 

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

Kingdom of Saudi Arabia

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Syria สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
Syrian Arab Republic

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Tajikistan สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
Republic of Tajikistan

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Timor flag สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
The Democratic Republic of Timor-Leste

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Turkmenistan เติร์กเมนิสถาน
Turkmenistan

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
United Arab Emirates สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United Arab Emirates (UAE)

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     
Uzbekistan  สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
Republic of Uzbekistan

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

     

 

 

 

 

 

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking