การประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา (Education Policy Committee - EDPC) ครั้งที่ 29
ไทยร่วมผลักดันแผนยุทธศาสตร์ยูเนสโกฉบับใหม่
การประชุมเพื่อเสริมสร้างบทบาทด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ และความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ
การประชุมสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน ครั้งที่ 1ผ่านระบบการประชุมทางไกล
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์

March 25, 2021
9 idea covid

9 ข้อเสนอแนะในการปรับตัวสู่การจัดการศึกษายุคหลังโควิด-19

"โควิด-19 สามารถเปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิง…
March 02, 2021
2020 gemr inclusion en 0

การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมสำหรับทุกคน (Inclusion and Education: All Means All)

การทำให้การศึกษาเป็นสิทธิสากลและเป็นจริงได้สำหรับท…