×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

Wednesday, 17 June 2009 12:37

วารสารยูเนสโก คูริเย

cover   ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - กันยายน 2554
สตรีกำลังพิชิตขอบเขตใหม่ของอิสรภาพ

แชมป์โลกผู้ปกป้องผองสตรี โอบเอื้อให้คีร์กิชสถานมีเสถียรภาพเรื่องของพันธกิจความรับผิดชอบได้สิทธิแต่สูญเสียเสรีภาพอาชญากรรมที่ยุงถูกปล่อยให้ลอยนวล ไม่ครั่นคร้าม ขามเกรงสิ่งใด ทนายความผู้แกร่งกล้าต่อต้านระบบทรราชย์ ช้าๆ ทว่าแน่นอน ดวงดาวที่สุกสกาวบนทางช้างเผือกของฉัน ติดตามอ่านได้จากคูริเยฉบับนี้
ฉบับภาษาอังกฤษ
   
cover_Jan-April_2011  
เคมีกับชีวิต
สมัชชา ขาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2011  เป็นปีเคมีสากล (IYC 2011) ตามคำเสนอของเอธิโอเปีย จุดมุ่งหมายก็เพื่อเฉลิมฉลองคุณูปการเคมีมีต่อความผาสุกของมนุษย์ภายใต้คำ ขวัญ "เคมี : ชีวิตของเรา อนาคตของเรา" ติดตามอ่านได้จากฉบับนี้
   
cover-sep-dec-2011  
การเกิดใหม่ของเฮติ
ดินแดนเฮติอันเป็น "ผืนแผ่นดินซึ่งทั้งเมล็ดพันธ์ุ์แห่งการกดขี่และการต่อต้านถูกหว่านไว้ตามถ้อยคำของ โวเล โซคินยา ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี 1986 กำลังเตรียมปรับพื้นฐานตัวเองใหม่ สิ่งที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่ไม่เฉพาะด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านสติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรมด้วย ในเง่นี้ิเฮติต้องอาศัยการศึกษาซึ่งต้องสร้างทำขึ้นใหม่ และอาศัยวัฒนธรรมอันเป็นพลังสำคัญที่ขาดไม่ได้ในระดับสากล ติดตามอ่านเรื่องราวต่างๆ ของเฮติได้ในฉบับ
   
cover27-1-53  
สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง: เราจะไปทางไหน
สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง : ทางออกที่เป็นธรรม เป็นไปได้ไหมที่นานาชาติจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการแก้ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง? หาคำตอบได้จากคูริเยฉบับนี้
   
coverjune26-3-52  

ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2552
มนุษย์กับธรรมชาติ : อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

คู ริเยฉบับนี้เน้นเรื่องราวของเขตสวนชีวมณฑลแห่งใหม่บางแห่งของ 22 แห่งใน 17 ประเทศซึ่งได้เข้าร่วมเครือข่ายเขตสงวนชีวมณฑลโลกเขตสงวนดังกล่าวได้รับการ คาดหวังให้มีบทบาทต่อกรกับความเสื่อมโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญ เสียระบบนิเวศของธรรมชาติผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภาวะเมือง ใหญ่ขยายตัวรวดเร็วเป้าหมายคือเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางด้านชีววิทยาและ วัฒนธรรม และส่งเสริมวิธีการใหม่ๆเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   
 coverfeb26-2-52  
การศึกษาเพื่ออนาคต
การ ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการศึกษาซึ่งฝากความหวังไว้กับอนาคต อันเป็นวิสัยทัศน์ยาวไกลที่ต้องร่วมมือกันรับผิดชอบต่อสังคม นั่นคือการรักษาสิ่งแวดล้อม เคารพความหลากหลายทางชีวภาพ และสิทธิมนุษยชน คูริเยฉบับนี้จึงนำเสนอโครงการการศึกษาอย่างยั่งยืนที่เห็นผลได้จริงในบาง ประเทศ และยังมีบทความเรื่องการรู้หนังสือเพื่อการพัฒนาของเจ้าหญิงลอเรนเชี่ยนแห่ง เนเธอร์แลนด์ด้วย

+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   

coveroct26-1-52

 

ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 26  ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มกราคม 2552

การศึกษา : หนทางที่ถูกปิดกั้น
ฉบับ พิเศษออนไลน์ของยูเนสโกนำเสนอรายละเอียดบางกรณีของรายงานติดตามผลการดำเนิน งานการศึกษาเพื่อปวงชนในระดับโลก ประจำปี 2552 ซึ่งพบว่ายังมีเด็กๆ อีกหลายคนทั่งโลกที่ต้องเผชิญอยู่กับความยากจน และปัญหานี้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญที่ปิดกั้นหนทางสู่การศึกษา

+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   
 

coverjun25-3-51

 

ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2551

การรู้หนังสือคือยาขนานเอก

วัน ที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี 2008 ยูเนสโกได้กำหนดหัวข้อไว้ว่า การรู้หนังสือคือยาขนานเอก คูริเยฉบับนี้ขอนำเสนอโครงการเกี่ยวกับการรู้หนังสือของประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับรางวัลจากยูเนสโกประจำปีนี้ การขจัดความไม่รู้หนังสือยังคงเป็นภารกิจสำคัญของหลายประเทศและยูเนสโก

+ ฉบับภาษาอังกฤษ
   
coverfeb25-2-51   
จุดวิกฤติ "จากภาวะโลกร้อน"
พบ กับมุมมองของผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2007 ต่อประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเนื่องในโอกาสปีสากลว่าด้วยโลกเรา ในเล่มจึงภูมิใจนำเสนอเรียงความที่ได้รับรางวัล รวมถึงการสอดแทรกภาพโปสเตอร์และภาพเขียนที่ได้รับรางวัลระดับนักเรียนไว้ใน บทความต่างๆ ด้วย
+ ฉบับภาษาอังกฤษ
   

 

coveroct25-1-51   
การศึกษาเพื่อปวงชน : ครึ่งทางของเป้าหมาย
เมื่อ ปี ค.ศ. 2000 ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล มากกว่า 160 ประเทศ ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกัน 6 ข้อ ในการที่จะบรรลุซึ่งการศึกษาเพื่อปวงชนให้ได้ในปี 2015 บัดนี้ปี 2007 เป็นการบรรจบครบครึ่งทางของเป้าหมายแล้ว แต่ความท้าทายยังคงมีอยู่ทั้งการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน ความเท่าเทียมทางเ