โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๕

 

"หนึ่งนาที หนึ่งล้านคน ล้านดวงใจ สานสันติภาพ"
IMG_7963
IMG_7864 IMG_7908 IMG_7928
วันที่ 21 กันยายน อันเป็นวันสันติภาพสากล และในปี 2555 นี้ ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปเป็นประธานและอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 8.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โดยมี Mr. Etienne Clément รองผู้อำนวยการ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ เป็นผู้อ่านสารของเลขาธิการสหประชาชาติ และพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวรายงานความเป็นมาของวันสันติภาพสากล

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันสร้างสันติภาพ โดยรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพและความปรองดองในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ สาระสำคัญของสารสันติภาพทั้งสองฉบับ ได้กล่าวถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่จะสร้างความรักสามัคคี ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม และองค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อสารสันติภาพสำหรับปีนี้คือ “สันติภาพที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยร่วมรณรงค์ให้มนุษยชาติใช้ทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณเพื่อพัฒนาสังคม มิใช่การทำลายล้างกันด้วยอาวุธสงคราม 

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากลอีกนับพันแห่ง โดยสามารถติดตามรายงานสรุปได้ที่ www.facebook.com/1min.silence.for.peace และ  www.upf.or.th

ติดตามสารนายกและคำกล่าวได้ ที่นี่

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนัหงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking