ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ได้เสนอให้ประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกครั้งที่ 177 ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (อ่านต่อ)


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking