ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกครั้งที่ 176 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15 – 26 เมษายน 2550


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking