เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติด้านการศึกษา UNESCO-APEID ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อวันพรุ่งนี้: การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Learning Together for Tomorrow: Education for Sustainable Programme of Educational Innovation for Development - APEID) ของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking