เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานเปิดตัวรายงานการศึกษาเพื่อปวงชน ประจำปี 2550 (Education for All Global Monitoring Report 2007) ซึ่งรายงานฉบับดังกล่าวได้เน้นหัวข้อการดูแลและการศึกษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของแผนปฏิบัติการดาการ์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking