รองปลัดกระทรวง​ศึกษาธิการเป็นประธานหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์​

english online 12 6 2563

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนบริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ได้เข้าพบ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 และขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 รวมทั้งขอความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัด

          การจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทดสอบทักษะภาษาอังกฤษก่อน เพื่อให้ทราบว่ามีจุดอ่อนภาษาอังกฤษในเรื่องใด หลังจากนั้นจะสามารถเข้ารับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ได้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.engtest.net และ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม..  หรือ โทร 02-170-8725-6 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563

**********************************************************

สรุป/เรียบเรียง/ภาพประกอบ : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 12 มิถุนายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking