รมว.ศธ.เจรจาความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจีน

china 15 1 2563

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าพบหารือกับ นาย Zheng Fuzhi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการจีน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเยือนครั้งนี้ว่า ต้องการมีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจีน ในเรื่องการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเรียนการสอนในไทย เนื่องจากเห็นว่าจีนมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญในด้านนี้

china1 15 1 2563

นอกจากนี้ ไทยมีความประสงค์จะเพิ่มจำนวนครูอาสาสมัครเพื่อมาสอนภาษาจีนในไทยเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาไทยมีความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในสาขาต่างๆ ที่จีนมีความเชี่ยวชาญ อาทิ การซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูง ระบบราง การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และหุ่นยนต์ไบโอดีเซล ฝ่ายจีนได้ตอบรับที่จะสนับสนุนฝ่ายไทยในเรื่ิองดังกล่าว โดย เสนอความร่วมมือใน 2 ระดับ คือ ในระดับโรงเรียน เป็นการจับคู่โรงเรียนไทย-จีน และในระดับประเทศเป็นการจัดฝึกอบรมครู ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายไทยจัดทำรายละเอียดสาขาต่างๆที่ฝ่ายไทยต้องการรับการสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญและทุนฝึกอบรม ในส่วนของการเพิ่มจำนวนครูภาษาจีน ทางกระทรวงศึกษาธิการจีนจะหารือกับสำนักงานฮั่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง

china3 15 1 2563

****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 มกราคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking