นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเจรจาหารือความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาการศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

china 14 1 2563

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเข้าพบหารือกับ นายหวง เว่ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีการหารือความร่วมมือ เน้นการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดยจีนยินดีให้ทุนฝึกอบรมแก่ไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในลักษณะห้องทดลองร่วมกัน ซึ่งฝ่ายไทยแจ้งว่ามีความพร้อมในการจัดการและสร้างห้องทดลองในมหาวิทยาลัยให้ได้ แต่ไทยยังขาดอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับห้องทดลองดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายจีนเสนอที่จะมีความร่วมมือในลักษณะของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งไทยได้แสดงความพร้อมโดยเน้นการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณ EEC นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ของจีน ได้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการสร้างแอพพลิเคชั่นเรื่องการแปล ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

china2 14 1 2563

china3 14 1 2563

china4 14 1 2563

          ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและประชุมหารือกับผู้บริหารของบริษัทหัวเหว่ย สาขาปักกิ่ง ซึ่งบริษัทหัวเหว่ย ได้ให้ความสำคัญกับการนำเรื่องปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการศึกษา ภายใต้แผนการพัฒนาการศึกษาของจีนแผนที่ 13 ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2035 จีนจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นมหาอำนาจทางการศึกษา ทั้งนี้ บริษัทหัวเหว่ย ได้มีส่วนในการพัฒนาสื่อต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนของจีน โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความชื่นชมในการพัฒนาการศึกษาของจีนในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทหัวเหว่ยเป็นบริษัทเอกชน การดำเนินความร่วมมือระหว่างกันจำเป็นจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบของทางราชการ ซึ่งทางบริษัทหัวเหว่ยได้แจ้งว่า ขณะนี้มีความพร้อมที่จะเป็น EcoSystem Partner กับประเทศไทย เนื่องจากมีสาขาอยู่ที่กรุงเทพฯ ด้วย ซึ่งจะมีข้อดีก็คือสามารถลดต้นทุนได้และมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ บริษัทหัวเหว่ยต้องการทราบความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต

china5 14 1 2563china6 14 1 2563

*******************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 มกราคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking