unesco 31 8 2560

ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเยือนประเทศไทย : ย้ำมิตรภาพ ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไทย-ยูเนสโก ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2560 นางอีรินา โบโกว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง และปฏิบัติภารกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและองค์การยูเนสโกตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
    วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. เข้าพบหารือร่วมกับทวิภาคีกับผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งนำโดยนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและองค์การยูเนสโกในอนาคต
    ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นางอีรินา โบโกว่า เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเรื่อง UNESCO International Symposium & Policy Forum & Cracking the Code: Girls Education in STEM ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดสะเต็มศึกษาสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง  และในเวลา 13.30-14.30 น. ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Global Challenges and UNESCO’s Soft Power Vision”โดยจะกล่าวถึงความพยายามขององค์การยูเนสโกในการสนับสนุนประเทศต่างๆ ด้วยการกำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาควบคู่กับประเด็นด้านจริยธรรม  รวมถึงการใช้อำนาจละมุน หรือ “Soft Power” โดยใช้การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ เพื่อสร้างสังคมแห่งความรู้  และความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของยุคโลกาภิวัตน์  และสร้างรูปแบบการเติบโตที่เป็นทางเลือกใหม่เพื่อการอยู่ร่วมกัน โดยจะได้กล่าวถึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประเทศไทย 4.0 เป็นตัวอย่างด้วย
    ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้า นางอีรินา โบโกว่า ได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงอุปถัมป์การดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  หลังจากนั้น จะได้เดินทางไปยังสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมพิธีขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และการซ่อมแซมอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล นอกจากนี้ จะได้เป็นประธานในการเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยการเสียชีวิตของนายควาง โจ คิม ซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ
    ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน  นางอีรินา โบโกว่า ได้เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามในข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก ซึ่งเป็นศูนย์ประเภทที่ 2 แห่งแรกของโลกในประเทศไทยไทย โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางอิรีน่า โบโกว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้ลงนาม และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากนั้น นางอีรีนา โบโกว่า ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เพื่อแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีขององค์การยูเนสโก และขอบคุณรัฐบาลไทยในการสนับสนุน และดำเนินความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยในอนาคต การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้อำนวยการใหญ่ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้ร่วมร่วมมือกับองค์การยูเนสโกในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ สำหรับทุกคน และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ตามเป้าหมายที่ 4 ของวาระการพัฒนาการศึกษา 2030 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของประเทศไทย เพื่อเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งทางทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยในอนาคต

unesco1 31 8 2560

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 สิงหาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking