apec 41 6 3 2560

     ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 41 : ประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับเอเปคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียและแปซิฟิก
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 41 และการประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปค ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการ และนางขนิษฐา ห้านิรัติศัย นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 19 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และประเทศไทย

     1. การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 41 การประชุมฯ เริ่มต้นขึ้น ในช่วงบ่ายของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ..

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking