russia 24 8 2559

การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ นายคิริลล์ บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Barsky) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม นายคิริลล์ บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Barsky) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา
     ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีจะไม่ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวว่านายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความชื่นชมนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย และนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียเป็นอย่างมาก  พร้อมทั้งได้กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสครบรอบ 110 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2550 โดยทรงมีพระราชดำรัสถึงความประทับพระราชหฤทัยกับการถวายการต้อนรับของฝ่ายรัสเซียเป็นอย่างมาก
    ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียฯ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ ซึ่งนับว่ามีความสำคัญและเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย (สอท. รัสเซีย) รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น
ในการนี้ ได้กล่าวถึงการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาเมื่อปี 2557 ว่าเป็นก้าวสำคัญของพัฒนาการความร่วมมือของทั้งสองประเทศซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้นำประเด็นต่างๆ ขึ้นหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา อาทิ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสนับสนุนในการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะด้านพลังงานนิวเคลียร์ เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับกระทรวงศึกษาธิการรัสเซีย (Joint Working Group) ขอเรียนเชิญให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุม ASEAN-Russia University Forum ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ เมืองวลาดิวอสตอค สหพันธรัฐรัสเซีย

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อเสนอของเอกอัครราชทูตฯ ไว้พิจารณา และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ได้เสนอให้มีการปรับปรุงความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งลงนามตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นกรอบในการจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Group) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของสองประเทศต่อไป

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 สิงหาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking