timorleste 23 6 2559

การหารือข้อราชการกับ H.E. Mr. Antonio Da Conceição (นายอันโตนิโอ ดา คอนไซเซา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของติมอร์ เลสเต ในเช้าวันที่ 23 มิถุนายน 2559 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยและประธานสภาซีเมค พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอันโตนิโอ ดา คอนไซเซา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของติมอร์ เลสเต ที่กระทรวงศึกษาธิการ กรุงดิลี โดยรัฐมนตรีฯ ไทยได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีฯ ติมอร์ฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งเป็นการมาเยือนประเทศครั้งแรกของคณะไทย และจากที่ได้ไปเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์การต่อต้านของ ชาวติมอร์ฯ ทาให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของประเทศ และขอชื่นชมความอดทนและการช่วยเหลือของประชาชนในติมอร์ฯ ทั้งนี้ ยังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีไทยที่เน้นย้าถึงความเท่าเทียมกันของทุกประเทศในโลก ซึ่งหากมีความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคจะทาให้สามารถพัฒนาและก้าวต่อไปพร้อมกันได้ รวมทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีกับประเทศติมอร์ฯ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีความสนพระทัยในเรื่องของเด็กด้อยโอกาสและเด็กชายขอบ ทรงให้ความอุปถัมภ์โรงเรียนของติมอร์ฯ อ่านต่อ...

timorleste1 23 6 2559

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 มิถุนายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking