asean chi 28 4 2559

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. นางหยาง สิ่วผิง (Yang Xiuping) เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษา ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณเลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน ในการมาเยือนครั้งนี้ และกล่าวชื่นชมการทำงานของศูนย์อาเซียน-จีนที่ส่งเสริมความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ สร้างความตระหนักรู้และทักษะที่สำคัญ โดยประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาอย่างยาวนานในระดับความสัมพันธ์ตลอดชีพเลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน กล่าวขอบคุณที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้และกล่าวว่า อาเซียนและจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหลายประเด็น โดยในประเด็นด้านการศึกษานั้น ศูนย์อาเซียน-จีนต้องการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ซึ่งมีเป้าหมายการเพิ่มจำนวนนักเรียนแลกเปลี่ยนให้ได้ 100,000 คน ภายในปี 2563 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและเสริมสร้างมิตรภาพในภาคประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และได้มีการดำเนินโครงการร่วมกับอาเซียนภายใต้หัวข้อ “ปีแห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา” ไปแล้วจำนวน 19 โครงการ ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ไทยและจีนได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย-จีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา (Memorandum of Understanding on Vocational Education Cooperation) ซึ่งนักเรียนไทยก็มีความสนใจที่จะไปศึกษาที่จีน และหวังว่านักเรียนไทยจะมีโอกาสได้ทำงานที่บริษัทของจีนเพื่อสั่งสมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังมีความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับศูนย์อาเซียน-จีนด้วย เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน มีความยินดีที่นักเรียนไทยนิยมมาศึกษาที่จีน ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ในสาขาที่ศึกษาแล้ว ยังจะได้เรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น วัฒนธรรมของจีน โดยในช่วงที่ผ่านมาไทยและจีนก็มีกิจกรรมความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ/ห้องเรียนขงจื่อ การจัดทำโครงการครูอาสาสมัครจีนและการจัดค่ายเยาวชนไทย-จีน เพื่อสอนภาษาจีนให้แก่เด็กเล็ก ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศด้วย
ท้ายนี้ เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีนกล่าวเสริมว่า กระทรวงศึกษาธิการไทยสามารถประสานความร่วมมือโดยตรงกับศูนย์อาเซียน-จีน เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน   

asean chi1 28 4 2559

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 เมษายน 2559
ขอขอบคุณภาพจากกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking