philippines 8 4 2559

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. H.E. Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความชื่นชมเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เป็นผู้มีประสบการณ์สูงในแวดวงต่างประเทศ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติ ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่จะได้ใช้ประสบการณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในอาเซียน พร้อมกันนี้ ได้กล่าวชื่นชมเยาวชนฟิลิปปินส์ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี จึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างก้าวหน้า
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กรุณาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และกล่าวถึงประเด็นปัญหาที่ท้าทายด้านการศึกษาของฟิลิปปินส์ ได้แก่ การที่เด็กหลายกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เช่น เด็กยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กพิการ คนที่อาศัยอยู่ในเกาะแก่งที่ห่างไกล นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังประสบปัญหาพายุไต้ฝุ่นเป็นประจำทุกปี และพื้นที่บางแห่งมีสภาพแห้งแล้ง ทำให้มีเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่จำนวนมาก และแม้ว่าฟิลิปปินส์จะได้เปรียบ ที่มีประชากรที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ออกไปทำงานอยู่ทั่วโลก รวมทั้งเป็นครูอยู่ในประเทศไทย แต่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็ประสงค์จะให้คนฟิลิปปินส์ใช้ภาษาของตนเองด้วย เพราะภาษาคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของชาติ เช่นเดียวกันประเทศไทยที่มีคนไทยใช้ภาษาไทยเหมือนกัน สำหรับประเด็นหนึ่งที่ต้องการ จะติดตามความคืบหน้าในโอกาสนี้คือการลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครูไทย-ฟิลิปปินส์

philippines 2 8 4 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก และทรงสืบสานงานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จเยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลตามบริเวณชายแดน ทรงให้คำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาโรงเรียนพระราชดำริในหลายประเทศ รวมทั้งโรงเรียนในฟิลิปปินส์ ซึ่งทรงสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง และได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนดังกล่าวเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ก็มีแผนที่จะเดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์ด้วย สำหรับประเด็นเรื่องการการจัดทำบันทึกความตกลงด้านการแลกเปลี่ยนครูอยากเสนอให้เป็นการจัดทำบันทึกความตกลงด้านการศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมถึง ความร่วมมือทุกระดับทุกสาขาได้มากกว่า โดยฝ่ายไทยจะเสนอร่างบันทึกความตกลงเสนอให้ฝ่ายฟิลิปปินส์พิจารณาผ่านช่องทางการทูต และหากดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อยได้ก็อาจจะมีการ ลงนามในช่วงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยกล่าวว่าได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และร่วมรับเสด็จในโอกาสการเยือนฟิลิปปินส์ครั้งที่ผ่านมาด้วย นับว่าเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างสูง แก่เด็กชาวฟิลิปปินส์ สำหรับการที่รัฐมนตรีฯ เสนอให้จัดทำความตกลงด้านการศึกษาและมีกำหนดจะเดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์นั้น เอกอัครราชทูตฯ ไม่มีข้อขัดข้องและความเห็นว่าช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ฟิลิปปินส์จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยคาดว่าจะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ราวเดือนกรกฎาคม ดังนั้น กำหนดการเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงควรจะเป็นช่วงหลังจากที่ฟิลิปปินส์มีรัฐบาลชุดใหม่แล้ว

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8 เมษายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking