การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และนายรอล์ฟ เพเทอร์ กอทท์ฟรีด ชุลเซอ
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

german 2 7 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม นายรอล์ฟ เพเทอร์ กอทท์ฟรีด ชุลเซอ (H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่
              ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ และได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเยอรมนีที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 153 ปี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับประชาชน มีคนไทยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีจำนวนมากกว่า 100,000 คน ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือ
ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้การสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาทวิภาคีในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย-เยอรมัน รวมทั้งการสนับสนุนผ่านสถาบันเกอเธ่ ในการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันแก่สถานศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ สนับสนุน สพฐ. ในการผลิตครูสอนภาษาเยอรมันเพื่อทดแทนครูที่จะเกษียณราชการ
        ในการนี้ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่เข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสเข้ามาหารือกับกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด และมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิด ทำให้การดำเนินความร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดำเนินการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Education) ซึ่งสถานประกอบการของทั้งไทยและเยอรมนีให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระดับสถาบันการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศมากกว่า 150 แห่ง ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

german2 2 7 2558

        นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้ฝ่ายเยอรมนีพิจารณาสนับสนุนการศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน เนื่องจากนักเรียน/นักศึกษาให้ความสนใจในการเรียนภาษาเยอรมันมากขึ้น ซึ่งเอกอัครราชทูตฯให้คำมั่นว่า เอกอัครราชทูตเยอรมนีคนใหม่ที่จะมารับหน้าที่แทน จะให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องแน่นอน

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 กรกฎาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking