เลขาธิการพรรคมหาวิทยาลัย Guizhou Education University เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Guizhou Education University 24 6 2558

Mr. Chen Yang เลขาธิการพรรคมหาวิทยาลัย Guizhou Education University เข้าเยี่ยมคารวะรองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัย Guizhou Education University ในโอกาสนี้ เลขาธิการพรรคมหาวิทยาลัย Guizhou Education University ได้กล่าวขอบคุณที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวแนะนำมหาวิทยาลัย Guizhou Education University ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองที่สวยงาม ณ มณฑลกุ้ยโจว ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 1978 ซึ่งเริ่มจากการเรียนการสอนแบบศึกษาผู้ใหญ่ และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในภายหลัง ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 14,000 คน และมีอาจารย์และบุคลากร ประมาณ 1,100 คน เปิดสอน 35 สาขาวิชา โดยเน้นสาขาศึกษาศาสตร์ และการท่องเที่ยว มุ่งสอนให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกมาปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนกับ 40 กว่าประเทศ โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษา จำนวน 10 คน เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี
Guizhou Education University2 24 6 2558

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ Mr. Chen Yang และคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย การศึกษาภาษาต่างประเทศของไทยขณะนี้เป็นเรื่องสำคัญ โดยมีการสนับสนุนภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น โดยเฉพาะภาษาจีน เนื่องจากประเทศไทยมีคนเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้มีการร่วมมือกับสำนักงานฮั่นปั้นในการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมายังประเทศไทย และในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Guizhou Education University จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ซึ่งการที่นักศึกษาจากจีนมาเป็นอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนนั้น ยังช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเดินทางไปเข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือการศึกษาจีน-อาเซียน ในเดือนสิงหาคมนี้ หวังว่าจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Guizhou Education University และจะได้มีโอกาสพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับต่อไป

Guizhou Education University1 24 6 2558
**********************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 มิถุนายน 2558© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking