เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

-----------------------

newsealand2 23 6 2558

     ฯพณฯ นายรูเบ็น เลฟเวอร์มอร์ (.H.E. Mr. Reuben Levermore) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับพลเรือกเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ไทยและนิวซีแลนด์ได้ดำเนินความสัมพันธ์ร่วมกันมาอย่างยาวนานในหลายด้าน ทั้งในระดับผู้นำ รัฐบาล ประชาชน รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาด้วย โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกรอบความตกลง ด้านการศึกษาที่ได้ลงนามร่วมกันมาแล้วจำนวน 2 ฉบับ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ การมอบทุนศึกษาต่อปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้แก่ครูไทย รวมถึง การจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา (Joint Working Group) ซึ่งได้จัดขึ้นมาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยได้ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ และครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการหารือถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมของทั้งสองฝ่าย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการหารือความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

newsealand 23 6 2558

     ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ได้กล่าวว่า ขณะนี้มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาไทยกำลังศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ในทุกระดับการศึกษา จำนวนกว่า 3,000 คนและขอทราบถึงแผนงาน ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งดำเนินการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพยายามที่จะดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จภายในอีกสองปีข้างหน้า และจะเน้นการปฏิรูปที่ตัวนักเรียนและการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชีวศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ได้กล่าวว่า หากทางกระทรวงศึกษาธิการต้องการความร่วมมือด้านใดเพิ่มเติม ทางฝ่ายนิวซีแลนด์ก็ยินดีที่จะรับไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 มิถุนายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking