H.E Mr. Ning Fukui 2 4 2558

       ฯพณฯ นายหนิง ฟู่ขุย (H.E Mr. Ning Fukui) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย   เข้าเยี่ยมคารวะพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ และกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน จนกระทั่งปัจจุบันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 40 ปี ความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดตั้งแต่ในระดับราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน โดยไทยและจีนได้ดำเนินความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน รวมทั้งความร่วมมือในด้านการศึกษาที่มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษามาแล้วหลายฉบับ  ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการด้านการศึกษาอย่างดียิ่งจากรัฐบาลจีน และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ ได้กล่าวย้ำถึงมิตรภาพระหว่างไทยและจีนมีมาอย่างยาวนาน โดยตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ 1 ปีครึ่ง รู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา และยินดีที่ได้ทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการจะมีการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลจีนก็ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาและได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการลงทุนการศึกษาเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในมณฑลห่างไกล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริม การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนมาปฏิบัติงานในไทยจำนวนมาก โดยในปี 2557 มีจำนวนกว่า 1,800 คน ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเฉพาะความต้องการในการเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลจีนพิจารณายังคงจำนวนครูอาสาสมัครชาวจีน ให้เท่ากับปีที่ผ่านมา ในการนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ กล่าวยินดีให้การสนับสนุนโดยยังให้การสนับสนุนครูอาสาสมัครแก่กระทรวงศึกษาธิการไทยจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นความจำเป็นของการพัฒนาภาษาจีนในประเทศไทย ปัจจุบันมีนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาต่อในไทยถึงกว่า 22,000 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปีละหลายแสนคน อย่างไรก็ตาม หลายปีที่ผ่านมา ครูอาสาสมัครชาวจีนอาจขาดทักษะและประสบการณ์ในการสอนบ้าง ดังนั้น ในปีต่อไปจึงจำเป็นต้องเน้นครูที่มีคุณภาพมากขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาว่า ภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทย-จีนเมื่อปี 2556 ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา มีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่ง แต่จำเป็นต้องขยายความร่วมมือให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะฝีมือเพื่อรองรับการลงทุนรถไฟรางคู่จากจีน ซึ่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ กล่าวว่ารัฐบาลจีน มีความเห็นสอดคล้องกับไทยในการเร่งการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะไปพร้อมๆ กับการสร้างรถไฟความเร็วสูง/รถไฟรางคู่ เพื่อให้มีแรงงานที่มีทักษะด้านนี้โดยตรงในการรองรับงาน 3 - 4 ปีข้างหน้า และจีนพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างเต็มที่ และในโอกาสที่ปี 2558 เป็นปีฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ จึงได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในห้วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อหารือความร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจีน และเยี่ยมชมการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่มีผลงานที่โดดเด่นในด้านต่างๆ รวมทั้งในด้านอาชีวศึกษา อาทิ เมืองเทียนจิน ยูนนาน และกว่างสี เป็นต้น

H.E Mr. Ning Fukui2 2 4 2558
**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 เมษายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking