สรุปผลการเดินทางเยือนประเทศไทยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2558

**************************

seamec 4 6 mar 2015

H.E. Prof. Dr. Pham Vu Luan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) พร้อมคณะรวม 6 คน ได้เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2558 โดยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย และร่วมงานเลี้ยงรับรองในฐานะแขกของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในไทย 3 แห่ง ทั้งนี้ ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมค เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ในระหว่างการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวก่อนจะส่งมอบตำแหน่งให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 48 ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม 2558

อ่านต่อ Click...

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 มีนาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking