การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และ นายเปเตอร์ ยาค็อบ
เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

*****************

hungary 19 2 2558

เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ นายเปเตอร์ ยาค็อบ (H.E. Dr. Péter Jakab) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
     ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ราบรื่นของทั้งสองประเทศที่มีมากว่า 100 ปี และประเทศฮังการีถือเป็นมิตรประเทศที่ดีของไทย โดยทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นำ ผู้บริหาร มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลฮังการีที่ได้เสนอให้ทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักศึกษาไทยจำนวน 40 ทุน ซึ่งหากทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศฮังการีและกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการไทยจะได้จัดเตรียมคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนดังกล่าวต่อไป
     ในการนี้ เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้การต้อนรับในวันนี้ และกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านการศึกษา และจากการที่เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยของไทย นักเรียนทุน AFS และทุน Erasmus Mundus ได้ให้ความสนใจในการเข้าไปศึกษาต่อที่ประเทศฮังการีมากขึ้น และในอนาคตหวังว่าไทยและฮังการีจะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ เกี่ยวกับการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศฮังการีและกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย เอกอัครราชทูตได้แจ้งว่า ฮังการีในฐานะประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป จะต้องรอหารือกับสหภาพยุโรปก่อนที่จะมีข้อตกลงใดๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งไทยและฮังการีจะสามารถลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

hungary2 19 2 2558

-------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 กุมภาพันธ์ 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking