ตัวแทนสำนักงานฮั่นปั้นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

hanpan 10 2 2558

        มาดามซุน หลิง ตัวแทนสำนักงานฮั่นปั้นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในโอกาสนี้ ตัวแทนสำนักงาน ฮั่นปั้นประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างสำนักงานฮั่นปั้นกับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาและสนับสนุนประเด็นต่างๆ อาทิ การขอสนับสนุน การจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานฮั่นปั้นในประเทศไทย รวมทั้งการพิจารณากรอบความร่วมมือระหว่างสำนักงานฮั่นปั้นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม การเรียนการสอนภาษาจีนฉบับใหม่เพื่อใช้แทนฉบับเดิมที่มีเนื้อหาไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะลงนามในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
        ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่มาดามซุน หลิง เดินทางมาเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่ประเทศไทย พร้อมทั้งกล่าวว่าขอบคุณสำนักงานฮั่นปั้นที่ได้ส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับกับความต้องการของนักเรียนไทยที่ได้ให้ความสนใจเรียนภาษาจีนเป็นจำนวนมาก รองจากภาษาอังกฤษ ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนและสานต่อความร่วมมือกับสำนักงานฮั่นปั้นในด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง

hanpan2 10 2 2558
**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 กุมภาพันธ์ 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking