HEP1 11-12-2557

         เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. Mr. Su Yuheng ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์อุดมศึกษาแห่งประเทศจีน (HEP) เข้าเยี่ยมคารวะ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ใน โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ HEP ได้กล่าวขอบคุณ ที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและสำนักพิมพ์ HEP ซึ่งมีความร่วมมือมาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการผลิตตำรา สื่อการเรียนการสอน และปัจจุบันกำลังจะขยายความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีก ด้วย ซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้ ทางคณะของสำนักพิมพ์ HEP ยังมีกำหนดการจะเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมพิธีเปิดศูนย์สัมผัสภาษาจีน ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตอีกด้วย
         ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ HEP และกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความนิยมมากรองจากภาษาอังกฤษ ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก็มีโอกาสได้ใช้ หนังสือสัมผัสภาษาจีนเช่นเดียวกัน ซึ่งในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับประกอบอาชีพ ทางกระทรวงศึกษาธิการยินดีร่วมมือกับสำนักพิมพ์ HEP เพื่อที่จะขยายความร่วมมือในด้านการเรียนภาษาจีนในทุกระดับ นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เสนอให้ HEP พิจารณาความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการฝึกอบรมวิธีการสอนให้แก่ครู  การทำสื่อการเรียนการสอน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ HEP กล่าวยินดี ที่จะร่วมมือและให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

HEP2 11-12-2557

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 ธันวาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking