เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

***************************

North Korea and the Ministry of Education 14-11-2557

ฯพณฯ นายมุน ซงโม (H.E Mr. Mun Song Mo) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ประจำประเทศไทย (เกาหลีเหนือ) เข้าเยี่ยมคารวะพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ

ฯพณฯ นายมุน ซงโมเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาส ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเกาหลีเหนือ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยได้จัดการศึกษา ภาคบังคับเรียนฟรี 12 ปี และมีสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่พร้อมจะมีความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยของไทยได้ จึงหวังว่าในอนาคตจะมีความร่วมมือกันมากขึ้น โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือได้กล่าวถึงสถานการณ์ ในคาบสมุทรเกาหลีว่าภายนอกอาจตึงเครียด แต่สถานการณ์ภายในเกาหลีเหนือมีความมั่นคง เนื่องจากความสามัคคีของประชาชน และเกาหลีเหนือให้ความสำคัญกับการรวมชาติระหว่างเกาหลีเหนือ และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยยึดหลักเอกราช สันติภาพ และความสามัคคีของชาติ โดยหวังว่าไทย จะให้การสนับสนุนการรวมชาติของทั้งสองประเทศ

ใน โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณและยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือและ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและเกาหลีเหนือยังมีไม่มากนัก แต่ระบบการศึกษาของเกาหลีเหนือและไทยมีความคล้ายคลึงกัน เชื่อว่าจะสามารถขยายความร่วมมือระหว่างกันได้โดยไทยมีนโยบายจัดการเรียนฟรี 12 ปีเช่นกัน สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการยินดีจะหารือกับมหาวิทยาลัยของไทยที่สนใจมีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกาหลีเหนือและแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป สำหรับสถานการณ์ของคาบสมุทรเกาหลี ไทยมีสัมพันธภาพที่ดีกับทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ หวังว่าทั้งสองประเทศ จะหาช่องทางหารือร่วมกันได้ เพื่อนำไปสู่สันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญมั่นคงของภูมิภาคเอเชียต่อไป

North Korea and the Ministry of Education2 14-11-2557

***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking