เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

America  America1

ฯพณฯ นางคริสตี้  เคนนีย์ (H.E. Mrs. Kristie A. Kenny)เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันอย่างใกล้ชิดและยาวนาน สำหรับความร่วมมือในด้านการศึกษานั้น หน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา อาทิ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ.) ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินโครงการหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย เช่น การจัดส่งอาสาสมัครเข้ามาสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย การจัดฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น ในการนี้ สหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา โดยการฝึกอบรมบุคลากรของไทยเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกายินดีให้การสนับสนุน โดยจะได้มอบหมายให้ผู้แทนจากสถานทูตฯ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

-------------------------------------

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking