ดร. พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน  หัวข้อ ไทย-เยอรมัน....ที่ฉันฝัน(150 years Thai-German Friendship)

150_Thai-German-02150 thai-german-01


ในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้  อาทิ นายรอล์ฟ ดีเตอร์ ดาเนียล กรรมการผู้จัดการบริษัท สเต็ดเล่อร์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการและผู้สนับสนุนหลักของโครงการ ดร. มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศาสตราจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นางผานิตย์ มีสุนทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Ms. Annette Severy หัวหน้าของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนสนับสนับสนุนโครงการอีกมากมาย

150 thai-german-03 150 thai-german-05

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมและชนะการประกวด เนื่องจากได้ใช้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังได้ร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ ๑๕๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย-เยอรมันอีกด้วย และได้กล่าวขอขอบคุณ บริษัทสเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

150 thai-german-04 150 thai-german-06
----------------------------------

 

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking