กิจกรรมเอเปคที่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2546

ในปี พ.ศ.2546 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคหลายรายการตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึง อาทิ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น และภูเก็ต การประชุมรัฐมนตรีด้านการค้าที่จังหวัดขอนแก่น การประชุมรัฐมนตรีการคลังที่จังหวัดภูเก็ต การประชุมรัฐมนตรีด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จังหวัดเชียงใหม่

การเป็นประธานของไทยได้ปิดฉากลงด้วยการประชุมรัฐมนตรีเอเปกประจำปี และการประชุม ผู้นำเศรษฐกิจเอเปคในเดือนตุลาคม ที่กรุงเทพฯ การเป็นเจ้าภาพเอเปคนับเป็นโอกาสดีที่ไทยได้แสดงความพร้อมในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญนี้ พร้อมไปกับการประชาสัมพันธ์ประเทศและวัฒนธรรมไทยด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้กล่าวว่าประชาชนคนไทยทุกคนควรได้ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ และประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนช่วยสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยือนจากต่างประเทศ

กิจกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค

เอเปคตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว ที่จริงแล้วเอเปค มีกลุ่มทำงานเพื่อดูแลในด้านนี้โดยเฉพาะ กิจกรรมล่าสุดที่จัดขึ้นในประเทศไทยคือ โครงการเชื่อมโยงเยาวชนเอเปค เมื่อปีพ.ศ.2543 ซึ่งได้ประกาศ “แถลงการณ์เยาวชนที่กรุงเทพฯ” เพื่อเน้นความสำคัญของการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีพ

ในปีพ.ศ.2544 และ 2545 ไทยได้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้มีตัวแทนจากสมาชิกอื่นของเอเปกเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อช่วยครูและนักเรียนให้รู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ข้อริเริ่มล่าสุดของไทยคือ การดำเนินโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเอเปค (APEC Sister Schools Networking – ASSN)

ประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิกเอเปค

เอเปคสนับสนุนระบบภูมิภาคแบบเปิด และระบบการค้าพหุภาคี ที่ผ่านมาเอเปคได้แสดงบทบาทที่สำคัญในการลดอุปสรรคทางการค้า และอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนใน ภูมิภาค เมื่อการค้าและการลงทุนขยายตัวของสมาชิกทั้งหมดรวมทั้งไทยก็จะได้รับประโยชน์จากโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

แม้การเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนจะเป็นเป้าหมายหลักของ เอเปค แต่เวทีเอเปคนี้ก็ยังสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วงปีที่ผ่านมาสมาชิกเอเปคได้ร่วมมือกันมากขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอเปกยังได้มีการหารือในประเด็นเรื่องโลกาภิวัตน์ ความแตกต่างทางวิทยาการ และภาคเศรษฐกิจใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเอเปค ประเทศไทยสามารถที่จะเรียนรู้จากสมาชิกอื่น และนำมาปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจของตนให้ทันสมัย ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยก็จะดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจาก โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการต่างๆ ของเอเปคด้วย

กิจกรรมเอเปคที่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2546

ในปี พ.ศ.2546 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคหลายรายการตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึง อาทิ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น และภูเก็ต การประชุมรัฐมนตรีด้านการค้าที่จังหวัดขอนแก่น การประชุมรัฐมนตรีการคลังที่จังหวัดภูเก็ต การประชุมรัฐมนตรีด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จังหวัดเชียงใหม่

การเป็นประธานของไทยได้ปิดฉากลงด้วยการประชุมรัฐมนตรีเอเปคประจำปี และการประชุม ผู้นำเศรษฐกิจเอเปคในเดือนตุลาคม ที่กรุงเทพฯ การเป็นเจ้าภาพเอเปคนับเป็นโอกาสดีที่ไทยได้แสดงความพร้อมในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญนี้ พร้อมไปกับการประชาสัมพันธ์ประเทศและวัฒนธรรมไทยด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้กล่าวว่าประชาชนคนไทยทุกคนควรได้ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ และประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนช่วยสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยือนจากต่างประเทศ

กิจกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค

เอเปคตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว ที่จริงแล้วเอเปค มีกลุ่มทำงานเพื่อดูแลในด้านนี้โดยเฉพาะ กิจกรรมล่าสุดที่จัดขึ้นในประเทศไทยคือ โครงการเชื่อมโยงเยาวชนเอเปค เมื่อปีพ.ศ.2543 ซึ่งได้ประกาศ “แถลงการณ์เยาวชนที่กรุงเทพฯ” เพื่อเน้นความสำคัญของการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีพ

ในปีพ.ศ.2544 และ 2545 ไทยได้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้มีตัวแทนจากสมาชิกอื่นของเอเปคเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อช่วยครูและนักเรียนให้รู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ข้อริเริ่มล่าสุดของไทยคือ การดำเนินโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเอเปค (APEC Sister Schools Networking – ASSN)

ประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิกเอเปค

เอเปคสนับสนุนระบบภูมิภาคแบบเปิด และระบบการค้าพหุภาคี ที่ผ่านมาเอเปคได้แสดงบทบาทที่สำคัญในการลดอุปสรรคทางการค้า และอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนใน ภูมิภาค เมื่อการค้าและการลงทุนขยายตัวของสมาชิกทั้งหมดรวมทั้งไทยก็จะได้รับประโยชน์จากโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

แม้การเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนจะเป็นเป้าหมายหลักของ เอเปค แต่เวทีเอเปกนี้ก็ยังสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วงปีที่ผ่านมาสมาชิกเอเปคได้ร่วมมือกันมากขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอเปคยังได้มีการหารือในประเด็นเรื่องโลกาภิวัตน์ ความแตกต่างทางวิทยาการ และภาคเศรษฐกิจใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเอเปค ประเทศไทยสามารถที่จะเรียนรู้จากสมาชิกอื่น และนำมาปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจของตนให้ทันสมัย ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยก็จะดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจาก โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการต่างๆ ของเอเปคด้วย


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking