49 th seameo 27 7 2560

ความเป็นมา

การก่อตั้งและการพัฒนาขององค์การซีมีโอ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2508 รัฐมนตรีศึกษาและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการวางแผนด้านเศรษฐกิจจากประเทศเอเชีย ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมขององค์การยูเนสโกที่กรุงเทพฯ และในขณะนั้น หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล…
June 17, 2019
ccoverasean
ข่าวสารจาก SEAMEO pimchana

การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนไปกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องโบราณคดี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีแลวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ…
November 19, 2012
dsc_1427
ข่าวสารจาก SEAMEO

การหารือเพื่อพัฒนาการศึกษาในภููมิภาคกับองค์การซีมีโอ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.๐๐ น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค กับ รศ.ดร.วิทยา จีระเดชากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ในโอกาสนี้…

การประชุม HOM ครั้งที่ 32 และการประชุม SOM-ED ครั้งที่ 4

Dec 01, 2009 2424
32hom-som-ed-1
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การซีมีโอจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี…

การสัมมนาระดับชาติเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในโครงการ QEE

Feb 06, 2009 1359
QEE
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ…

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์อินโนเทค ครั้งที่ 51

Sep 29, 2008 1217
51INNOTECH
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

รมว.ศธ. มาเลเซีย ในฐานะประธานสภาซีเมค เยี่ยมคารวะ รอง นรม.และ รมว.ศธ. ของไทย

Jun 18, 2008 884
seamec-president-malay
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 14.30 น. H.E. Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein…

รมว.ศธ. เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 43 ที่มาเลเซีย

Mar 17, 2008 899
43SEAMEC
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ INNOTECH ครั้งที่ 50

Nov 12, 2007 870
50innotech
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ…

การประชุมระดับภูมิภาคเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ

Jul 23, 2007 829
regionalQEE
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ…

สรุปผลการประชุมซีเมค ครั้งที่ 42 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2 ที่บาหลี

Mar 20, 2007 1308
42seamec
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 42…

รมว.เสนอแนวคิดการบูรณาการICTกับการศึกษาที่มีคุณภาพและจริยธรรมที่ดีในการประชุมซีเมค

Mar 12, 2007 1400
Default Image
เมื่อวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2550 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน…

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Feb 27, 2007 823
seames-courtesycall
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อนุญาตให้ ดร. Edilberto de…
 • Nov 04, 2010

  HRD-RECSAM

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553Batch II -PS 7112 : Lesson Study :…
  1535
 • Oct 18, 2010

  HRD-QITEP-Languages

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553 1 Training on Teaching Methodology for…
  1186
 • Oct 14, 2010

  ข้อมูลประเทศไทย

  การศึกษาไทยระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542…
  5707
 • Oct 04, 2010

  การประชุม HOM

  + การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 33…
  748
 • Sep 30, 2010

  HRD-QITEP-Science

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553 1 Environmental Education 11-31 ต.ค. 1 2…
  1165
 • Sep 30, 2010

  HRD-QITEP-Mathematics

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553 1 Joyful Learning 18 ต.ค. - 14พ.ย. 1 2…
  1313
 • Sep 29, 2010

  HRD-VOCTECH

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553 1 Enhancing VTET Policies and Practices…
  1323
 • Sep 29, 2010

  HRD-INNOTECH

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553 1 SEAMEO INNOTECH Workshop to Develop a…
  1543
 • Sep 29, 2010

  กิจกรรมด้าน HRD ของศูนย์ภูมิภาค

  สรุปกิจกรรม/หลักสูตรฝึกอบรมที่ประเทศไทยส่งบุคลากรเข้าร่วมในศูนย์ภูมิภาค + ศูนย์ INNOTECH…
  2570
 • Sep 28, 2010

  การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 37

  การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดเชียงใหม่…
  1840
 • Sep 27, 2010

  กลไก

  กลไกการดำเนินงานขององค์การซีมีโอในปัจจุบันองค์การซีมีโอมีหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการดำเน…
  1558
 • Sep 27, 2010

  วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์…
  2398
 • Sep 27, 2010

  การก่อตั้ง

  การก่อตั้งและการพัฒนาขององค์การซีมีโอในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2508…
  1978
 • Sep 24, 2010

  SPAFA

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ(SEAMEO Regional Center for…
  2659
 • Sep 24, 2010

  CHAT

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center…
  967
 • Sep 24, 2010

  TROPMED

  เครือข่ายภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข (SEAMEO Regional Tropical Medicine…
  2227
 • Sep 24, 2010

  BIOTROP

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านชีววิทยาเขตร้อน และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(SEAMEO Regional Centre for…
  2484
 • Sep 24, 2010

  SEARCA

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ(SEAMEO Regional…
  1403
 • Sep 24, 2010

  Special Education

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการศึกษาพิเศษ(SEAMEO Regional Centre for Special…
  2541
 • Sep 24, 2010

  QITEP-Languages

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ (SEAMEO…
  1053
 • Sep 24, 2010

  QITEP-Maths

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ (SEAMEO Regional Centre for Quality…
  1544
 • Sep 24, 2010

  QITEP-Science

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์SEAMEO Center for Quality…
  1106
 • Sep 24, 2010

  SEAMOLEC

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาแบบเปิดของซีมีโอ(SEAMEO Regional Open Learning Center :…
  2133
 • Sep 24, 2010

  VOCTECH

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านด้านเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (SEAMEO Regional Centre for Vocational…
  1003
 • Sep 24, 2010

  RETRAC

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการฝึกอบรม(SEAMEO Regional Training Centre - SEAMEO…
  2032
 • Sep 24, 2010

  RIHED

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา(SEAMEO Regional Centre for Higher Education…
  2943
 • Sep 24, 2010

  RELC

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านภาษา(SEAMEO Regional Language Centre - SEAMEO RELC)ศูนย์ซีมีโอ…
  2324
 • Sep 24, 2010

  RECSAM

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SEAMEO Regional Centre for…
  2084
 • Sep 24, 2010

  INNOTECH

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(SEAMEO Regional Centre for…
  1089
 • Sep 24, 2010

  ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาค

  ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมและดำเนินการวิจัย…
  2447
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Indonesia and the Philippines

  การจัดการศึกษาในสภาวการณ์ฉุกเฉินและการจัดการพิบัติภัย…
  933
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Indonesia

  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไร้ที่อยู่และไม่มีสัญชาติ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพหลักความค…
  983
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Thailand1

  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในชนบท (Development of more community-based Community…
  924
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Lao PDR

  การเสริมสร้างการสอนแบบผสมผสานหลายระดับ สปป ลาว…
  1305
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Brunei Darussalam

  การจัดการศึกษาก่อนระบบวัยเรียน ประเทศบูรไน ดารุสซาลาม…
  1400
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Vietnam

  การสร้างกลไกการศึกษาสำหรับผู้กลุ่มผู้ยังไม่เข้าถึงการศึกษา…
  1000
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-the Philippines

  การจัดระบบการติดตามนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันและประชากรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการศึกษา …
  969
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Malaysia1

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประเทศมาเลเซีย…
  980
 • Sep 21, 2010

  ไทย-ซีมีโอ (โครงการพัฒนาผู้นำ)

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำในศตวรรษที่ 21กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับองค์การซีมีโอ…
  2341
 • Sep 21, 2010

  ไทย-ซีมีโอ (โครงการน้ำสะอาด)

  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของน้ำสะอาดสำหรับมนุษย์…
  1811
 • Sep 21, 2010

  ไทย-ซีมีโอ (โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส)

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน To Reach…
  2346
 • Sep 21, 2010

  ไทย-ซีมีโอ (โครงการ QEE)

  โครงการความร่วมมือระดับคุณภาพว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา ของซีมีโอ…
  1638
 • Sep 21, 2010

  ไทย-ซีมีโอ (โครงการส่วนร่วมของชุมชน)

  โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO…
  1573
 • Sep 21, 2010

  ความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ-ซีมีโอ

  บทบาทของไทยในองค์การซีมีโอประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งองค์การ…
  2183
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

  + การศึกษาของสิงคโปร์ ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งออกเป็นระดับประถม 6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 4…
  5838
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศติมอร์ เลสเต

  + การศึกษาของติมอร์ เลสเตติมอร์ เลสเตมีรัฐบาลที่มีองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ให้การชี้แนะ…
  39109
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศบรูไนดารุสซาลาม

  + การศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม ระบบการศึกษา ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับ…
  59921
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศพม่า

  + การศึกษาสหภาพพม่า กระทรวงศึกษาธิการของพม่า เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาของประเทศ…
  3199
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย

  + การศึกษาอินโดนีเซีย ระบบการศึกษาในโรงเรียนประกอบด้วยระดับการศึกษาขั้นต่างๆ ดังนี้คือ…
  18601
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศเวียดนาม

  + การศึกษาของเวียดนามปัจจุบันเวียดนามแบ่งลักษณะของการจัดการศึกษาไว้ 5 ลักษณะ คือ 1.…
  5158
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศ สปป.ลาว

  + การศึกษา สปป. ลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)…
  13244
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศกัมพูชา

  + การศึกษาของกัมพูชา การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจสังคม…
  15719
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศสมาชิก

  ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ไทย Ministry of Education กัมพูชา Ministry of Education, Youth…
  2715
 • Jul 05, 2010

  การประชุมซีเมค

  ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2508…
  9230
 • Jun 17, 2009

  กฏบัตร

  การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร์…
  2845
 • Jun 17, 2009

  สมาชิก

  ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีสมาชิก 3 ประเภท คือ1. รัฐสมาชิก 11 ประเทศ…
  2415
 • Jun 17, 2009

  เกี่ยวกับองค์การซีมีโอ

  องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of…
  3021
June 17, 2019
ccoverasean
ข่าวสารจาก SEAMEO pimchana

การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนไปกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องโบราณคดี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีแลวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ…
November 19, 2012
dsc_1427
ข่าวสารจาก SEAMEO

การหารือเพื่อพัฒนาการศึกษาในภููมิภาคกับองค์การซีมีโอ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.๐๐ น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค กับ รศ.ดร.วิทยา จีระเดชากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ในโอกาสนี้…

การประชุม HOM ครั้งที่ 32 และการประชุม SOM-ED ครั้งที่ 4

Dec 01, 2009 2424
32hom-som-ed-1
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การซีมีโอจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี…

การสัมมนาระดับชาติเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในโครงการ QEE

Feb 06, 2009 1359
QEE
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ…

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์อินโนเทค ครั้งที่ 51

Sep 29, 2008 1217
51INNOTECH
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

รมว.ศธ. มาเลเซีย ในฐานะประธานสภาซีเมค เยี่ยมคารวะ รอง นรม.และ รมว.ศธ. ของไทย

Jun 18, 2008 884
seamec-president-malay
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 14.30 น. H.E. Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein…

รมว.ศธ. เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 43 ที่มาเลเซีย

Mar 17, 2008 899
43SEAMEC
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ INNOTECH ครั้งที่ 50

Nov 12, 2007 870
50innotech
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ…

การประชุมระดับภูมิภาคเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ

Jul 23, 2007 829
regionalQEE
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ…

สรุปผลการประชุมซีเมค ครั้งที่ 42 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2 ที่บาหลี

Mar 20, 2007 1308
42seamec
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 42…

รมว.เสนอแนวคิดการบูรณาการICTกับการศึกษาที่มีคุณภาพและจริยธรรมที่ดีในการประชุมซีเมค

Mar 12, 2007 1400
Default Image
เมื่อวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2550 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน…

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Feb 27, 2007 823
seames-courtesycall
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อนุญาตให้ ดร. Edilberto de…
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking