49 th seameo 27 7 2560

ความเป็นมา

การก่อตั้งและการพัฒนาขององค์การซีมีโอ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2508 รัฐมนตรีศึกษาและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการวางแผนด้านเศรษฐกิจจากประเทศเอเชีย ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมขององค์การยูเนสโกที่กรุงเทพฯ และในขณะนั้น หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล…
December 06, 2019
42nd SEAMEO 6 12 2562
ข่าวสารจาก SEAMEO sumeth

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42(42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ------------------------------------------------------ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…
June 17, 2019
ccoverasean
ข่าวสารจาก SEAMEO pimchana

การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนไปกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องโบราณคดี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีแลวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ…

การหารือเพื่อพัฒนาการศึกษาในภููมิภาคกับองค์การซีมีโอ

Nov 19, 2012 946
dsc_1427
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.๐๐ น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา…

การประชุม HOM ครั้งที่ 32 และการประชุม SOM-ED ครั้งที่ 4

Dec 01, 2009 2578
32hom-som-ed-1
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การซีมีโอจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี…

การสัมมนาระดับชาติเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในโครงการ QEE

Feb 06, 2009 1536
QEE
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ…

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์อินโนเทค ครั้งที่ 51

Sep 29, 2008 1395
51INNOTECH
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

รมว.ศธ. มาเลเซีย ในฐานะประธานสภาซีเมค เยี่ยมคารวะ รอง นรม.และ รมว.ศธ. ของไทย

Jun 18, 2008 1068
seamec-president-malay
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 14.30 น. H.E. Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein…

รมว.ศธ. เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 43 ที่มาเลเซีย

Mar 17, 2008 1059
43SEAMEC
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ INNOTECH ครั้งที่ 50

Nov 12, 2007 1037
50innotech
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ…

การประชุมระดับภูมิภาคเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ

Jul 23, 2007 990
regionalQEE
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ…

สรุปผลการประชุมซีเมค ครั้งที่ 42 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2 ที่บาหลี

Mar 20, 2007 1442
42seamec
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 42…

รมว.เสนอแนวคิดการบูรณาการICTกับการศึกษาที่มีคุณภาพและจริยธรรมที่ดีในการประชุมซีเมค

Mar 12, 2007 1555
Default Image
เมื่อวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2550 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน…

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Feb 27, 2007 983
seames-courtesycall
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อนุญาตให้ ดร. Edilberto de…
 • Nov 04, 2010

  HRD-RECSAM

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553Batch II -PS 7112 : Lesson Study :…
  1945
 • Oct 18, 2010

  HRD-QITEP-Languages

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553 1 Training on Teaching Methodology for…
  1612
 • Oct 14, 2010

  ข้อมูลประเทศไทย

  การศึกษาไทยระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542…
  5927
 • Oct 04, 2010

  การประชุม HOM

  + การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 33…
  1162
 • Sep 30, 2010

  HRD-QITEP-Science

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553 1 Environmental Education 11-31 ต.ค. 1 2…
  1318
 • Sep 30, 2010

  HRD-QITEP-Mathematics

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553 1 Joyful Learning 18 ต.ค. - 14พ.ย. 1 2…
  1474
 • Sep 29, 2010

  HRD-VOCTECH

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553 1 Enhancing VTET Policies and Practices…
  1507
 • Sep 29, 2010

  HRD-INNOTECH

  ปี ที่ หลักสูตร ระยะเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม 2553 1 SEAMEO INNOTECH Workshop to Develop a…
  1710
 • Sep 29, 2010

  กิจกรรมด้าน HRD ของศูนย์ภูมิภาค

  สรุปกิจกรรม/หลักสูตรฝึกอบรมที่ประเทศไทยส่งบุคลากรเข้าร่วมในศูนย์ภูมิภาค + ศูนย์ INNOTECH…
  2769
 • Sep 28, 2010

  การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 37

  การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดเชียงใหม่…
  2012
 • Sep 27, 2010

  กลไก

  กลไกการดำเนินงานขององค์การซีมีโอในปัจจุบันองค์การซีมีโอมีหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการดำเน…
  1833
 • Sep 27, 2010

  วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์…
  2565
 • Sep 27, 2010

  การก่อตั้ง

  การก่อตั้งและการพัฒนาขององค์การซีมีโอในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2508…
  2154
 • Sep 24, 2010

  SPAFA

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ(SEAMEO Regional Center for…
  2874
 • Sep 24, 2010

  CHAT

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center…
  1142
 • Sep 24, 2010

  TROPMED

  เครือข่ายภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข (SEAMEO Regional Tropical Medicine…
  2471
 • Sep 24, 2010

  BIOTROP

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านชีววิทยาเขตร้อน และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(SEAMEO Regional Centre for…
  2648
 • Sep 24, 2010

  SEARCA

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ(SEAMEO Regional…
  1679
 • Sep 24, 2010

  Special Education

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการศึกษาพิเศษ(SEAMEO Regional Centre for Special…
  2733
 • Sep 24, 2010

  QITEP-Languages

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ (SEAMEO…
  1242
 • Sep 24, 2010

  QITEP-Maths

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ (SEAMEO Regional Centre for Quality…
  1703
 • Sep 24, 2010

  QITEP-Science

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์SEAMEO Center for Quality…
  1277
 • Sep 24, 2010

  SEAMOLEC

  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาแบบเปิดของซีมีโอ(SEAMEO Regional Open Learning Center :…
  2280
 • Sep 24, 2010

  VOCTECH

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านด้านเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (SEAMEO Regional Centre for Vocational…
  1174
 • Sep 24, 2010

  RETRAC

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการฝึกอบรม(SEAMEO Regional Training Centre - SEAMEO…
  2201
 • Sep 24, 2010

  RIHED

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา(SEAMEO Regional Centre for Higher Education…
  3309
 • Sep 24, 2010

  RELC

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านภาษา(SEAMEO Regional Language Centre - SEAMEO RELC)ศูนย์ซีมีโอ…
  2637
 • Sep 24, 2010

  RECSAM

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SEAMEO Regional Centre for…
  2255
 • Sep 24, 2010

  INNOTECH

  ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(SEAMEO Regional Centre for…
  1260
 • Sep 24, 2010

  ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาค

  ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมและดำเนินการวิจัย…
  2630
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Indonesia and the Philippines

  การจัดการศึกษาในสภาวการณ์ฉุกเฉินและการจัดการพิบัติภัย…
  1067
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Indonesia

  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไร้ที่อยู่และไม่มีสัญชาติ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพหลักความค…
  1133
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Thailand1

  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในชนบท (Development of more community-based Community…
  1075
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Lao PDR

  การเสริมสร้างการสอนแบบผสมผสานหลายระดับ สปป ลาว…
  1452
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Brunei Darussalam

  การจัดการศึกษาก่อนระบบวัยเรียน ประเทศบูรไน ดารุสซาลาม…
  1595
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Vietnam

  การสร้างกลไกการศึกษาสำหรับผู้กลุ่มผู้ยังไม่เข้าถึงการศึกษา…
  1141
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-the Philippines

  การจัดระบบการติดตามนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันและประชากรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการศึกษา …
  1147
 • Sep 21, 2010

  To Reach the Unreached-Malaysia1

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประเทศมาเลเซีย…
  1152
 • Sep 21, 2010

  ไทย-ซีมีโอ (โครงการพัฒนาผู้นำ)

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำในศตวรรษที่ 21กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับองค์การซีมีโอ…
  2503
 • Sep 21, 2010

  ไทย-ซีมีโอ (โครงการน้ำสะอาด)

  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของน้ำสะอาดสำหรับมนุษย์…
  2007
 • Sep 21, 2010

  ไทย-ซีมีโอ (โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส)

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน To Reach…
  2678
 • Sep 21, 2010

  ไทย-ซีมีโอ (โครงการ QEE)

  โครงการความร่วมมือระดับคุณภาพว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา ของซีมีโอ…
  1828
 • Sep 21, 2010

  ไทย-ซีมีโอ (โครงการส่วนร่วมของชุมชน)

  โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO…
  1732
 • Sep 21, 2010

  ความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ-ซีมีโอ

  บทบาทของไทยในองค์การซีมีโอประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งองค์การ…
  2437
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

  + การศึกษาของสิงคโปร์ ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งออกเป็นระดับประถม 6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 4…
  6011
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศติมอร์ เลสเต

  + การศึกษาของติมอร์ เลสเตติมอร์ เลสเตมีรัฐบาลที่มีองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ให้การชี้แนะ…
  39359
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศบรูไนดารุสซาลาม

  + การศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม ระบบการศึกษา ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับ…
  60128
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศพม่า

  + การศึกษาสหภาพพม่า กระทรวงศึกษาธิการของพม่า เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาของประเทศ…
  3396
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย

  + การศึกษาอินโดนีเซีย ระบบการศึกษาในโรงเรียนประกอบด้วยระดับการศึกษาขั้นต่างๆ ดังนี้คือ…
  18791
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศเวียดนาม

  + การศึกษาของเวียดนามปัจจุบันเวียดนามแบ่งลักษณะของการจัดการศึกษาไว้ 5 ลักษณะ คือ 1.…
  5345
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศ สปป.ลาว

  + การศึกษา สปป. ลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)…
  13421
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศกัมพูชา

  + การศึกษาของกัมพูชา การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจสังคม…
  15942
 • Sep 14, 2010

  ข้อมูลประเทศสมาชิก

  ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ไทย Ministry of Education กัมพูชา Ministry of Education, Youth…
  2930
 • Jul 05, 2010

  การประชุมซีเมค

  ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2508…
  13910
 • Jun 17, 2009

  กฏบัตร

  การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร์…
  3020
 • Jun 17, 2009

  สมาชิก

  ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีสมาชิก 3 ประเภท คือ1. รัฐสมาชิก 11 ประเทศ…
  2604
 • Jun 17, 2009

  เกี่ยวกับองค์การซีมีโอ

  องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of…
  3319
December 06, 2019
42nd SEAMEO 6 12 2562
ข่าวสารจาก SEAMEO sumeth

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42(42nd SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ------------------------------------------------------ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…
June 17, 2019
ccoverasean
ข่าวสารจาก SEAMEO pimchana

การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนไปกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องโบราณคดี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีแลวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ…

การหารือเพื่อพัฒนาการศึกษาในภููมิภาคกับองค์การซีมีโอ

Nov 19, 2012 946
dsc_1427
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.๐๐ น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา…

การประชุม HOM ครั้งที่ 32 และการประชุม SOM-ED ครั้งที่ 4

Dec 01, 2009 2578
32hom-som-ed-1
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การซีมีโอจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี…

การสัมมนาระดับชาติเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในโครงการ QEE

Feb 06, 2009 1536
QEE
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ…

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์อินโนเทค ครั้งที่ 51

Sep 29, 2008 1395
51INNOTECH
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

รมว.ศธ. มาเลเซีย ในฐานะประธานสภาซีเมค เยี่ยมคารวะ รอง นรม.และ รมว.ศธ. ของไทย

Jun 18, 2008 1068
seamec-president-malay
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 14.30 น. H.E. Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein…

รมว.ศธ. เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 43 ที่มาเลเซีย

Mar 17, 2008 1059
43SEAMEC
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ…

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ INNOTECH ครั้งที่ 50

Nov 12, 2007 1037
50innotech
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ…

การประชุมระดับภูมิภาคเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ

Jul 23, 2007 990
regionalQEE
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ…

สรุปผลการประชุมซีเมค ครั้งที่ 42 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2 ที่บาหลี

Mar 20, 2007 1442
42seamec
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 42…

รมว.เสนอแนวคิดการบูรณาการICTกับการศึกษาที่มีคุณภาพและจริยธรรมที่ดีในการประชุมซีเมค

Mar 12, 2007 1555
Default Image
เมื่อวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2550 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน…

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Feb 27, 2007 983
seames-courtesycall
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อนุญาตให้ ดร. Edilberto de…
© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking