ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

2558P teeraket   นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

(Mr.Teerakiat Jareonsettasin)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/ENG)


   
surachet c 12-9-2557   พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

(LTG Surachet Chaiwong)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/ENG)

   
 udom 27 12 2560   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

(Clin. Prof. Udom Kachintorn)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/ENG)

   

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

karoon 5 9 2560  

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/อังกฤษ)

 

โทรศัพท์ : 02 628 6340

โทรสาร : 02 280 2858

E-mail:

 
   
     
amnart 2 10 2561  

 ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ(ไทย/อังกฤษ)

 

โทรศัพท์: 02 6285 612

โทรสาร: 02 2813 490

E-mail:

 
   
     
prasert boonrueng 13 10 2559  

นายประเสริฐ  บุญเรือง

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย /อังกฤษ)

 

โทรศัพท์: 02 6286 151

โทรสาร: 02-2820068

E-mail:

 
   
     
peera rattanavijit 3 10 2560  

นายพีระ รัตนวิจิตร

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/อังกฤษ)

 

โทรศัพท์: 02 628 6146 02 280 2912

โทรสาร:02 280 2941

E-mail:

 

© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking